Seguretat

Pel que fa a la seguretat dels sistemes informàtics, oferim la configuració dels sistemes d'entrada d'Internet a les xarxes i també la configuració dels entorns de treball per aconseguir una informàtica empresarial i institucional més segura

A través de la correcta configuració de firewalls, antivirus i altres programes relacionats amb el control de continguts, podem aconseguir un nivell molt alt de seguretat, adequat per mantenir en funcionament els negocis dels nostres clients, sense incidències significatives.

Cal tenir ben present el tema de les còpies de seguretat i Girodata ajuda també en aquesta tasca informàtica, inventariant, controlant i gestionant les còpies de seguretat fetes per Girodata o per l'usuari, segons el nivell de control desitjat, sempre respectant la figura del tècnic encarregat en tractament de dades, provinent de la LOPD